สิทธิพิเศษสำหรับผู้เช่าที่เช่าแบบ PPC

 

เงื่อนไขการได้รับ

ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ก่อความเสียหายให้แก่ห้องและเจ้าของห้อง ผู้เช่าจะได้รับคูปองส่วนลดคืนเป็นมูลค่าสูงสุดกว่า 40% ของค่าธรรมเนียมที่ผู้เช่าจ่ายในการเช่า เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า

ระบบจะทำให้ตรวจสอบและมอบคูปองดังกล่าวให้ผู้เช่าอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบสถานะคูปองได้ที่ https://www.propachill.com/promotion

 

เงื่อนไขการใช้งาน

ท่านสามารถใช้งานคูปองส่วนลดได้ในการจองห้องเช่าครั้งต่อในห้องเช่ารูปแบบ PPC

ส่วนลดของคูปองจะลดเฉพาะค่าบริการของเว็ปไซต์เท่านั้น และไม่สามารถลดในส่วนของค่าเช่าล่วงหน้าได้