สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ Cashback
สิทธิพิเศษสำหรับผู้เช่าที่เช่าแบบ PPC   เงื่อนไขการได้รับ ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ก่อความเสียหายให้แก่ห้องและเจ้าของห้อง ผู้เช่าจะได้รับคูปองส่วนลดคืนเป็นมูลค...
Mon, 1 Jul, 2019 at 12:05 AM
คำแนะนำสำหรับค่าไฟฟ้า
แนะนำให้เจ้าของห้องควรมีการติดต่อกับนิติบุคคลสม่ำเสมอเรื่องค่าน้ำและดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นจาก MEA เพื่อตรวจสอบค่าไฟในแต่ละเดือน iOS: https://itunes.apple.c...
Sat, 29 Jun, 2019 at 1:55 PM
สิทธิประโยชน์ผู้เช่าผ่าน Propachill
  PPC Offer คืออะไร? ห้องพักที่เข้าร่วมกับ Propachill จะมีสัญลักษณ์ PPC Offer ซึ่งผู้เช่าสามารถติดต่อเช่าโดยใช้ข้อเสนอของ Propachill ได้ โดยจะได้รับสิทธ...
Sat, 29 Jun, 2019 at 1:56 PM
สิทธิประโยชน์ปล่อยเช่าผ่าน Propachill
กำลังเพิ่มเนื้อหา
Sun, 30 Jun, 2019 at 10:56 PM
ข้อมูลประกันภัย
Mon, 1 Jul, 2019 at 9:17 PM