การชำระเงินและรายได้

การรับรายได้
ผู้ลงประกาศจะได้รับรายได้หลังจากได้ยื่นเอกสารสัญญาเช่าที่ลงนามระหว่าง "ผู้เช่า" และ "เจ้าของ" เรียบร้อยแล้ว เพื่อความปลอดภัยของผู้เช่า...
Sat, 29 Jun, 2019 at 1:44 PM
วิธีการชำระเงิน
คุณสามารถชำระค่าจองผ่านช่องทางหลากหลาย - โอน/ชำระผ่านบัญชีธนาคาร - บัตรเครดิต - Internet Banking   โอน/ชำระผ่านบัญชีธนาคาร เมื่อจองเรียบร้อยแล้ว ผู้เ...
Sat, 29 Jun, 2019 at 1:44 PM