แนะนำให้เจ้าของห้องควรมีการติดต่อกับนิติบุคคลสม่ำเสมอเรื่องค่าน้ำและดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นจาก MEA เพื่อตรวจสอบค่าไฟในแต่ละเดือน

iOS: https://itunes.apple.com/th/app/smart-life/id651825361
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=esrith.meawms&hl=th

หากเดือนสุดท้ายผู้เช่าหนี หรือ ค้างจ่ายค่าไฟ สามารถนำใบแจ้งหนี้มาทางเราเพื่อรับสิทธิประกัน จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท