สำหรับเจ้าของประกาศที่ต้องการแก้ไขข้อมูลห้อง

1. เข้าไปที่ https://www.propachill.com/hosting/listing

2. เลือกห้องที่คุณต้องการแก้ไข

3. กดปุ่ม "แก้ไข"