สำหรับเจ้าของประกาศที่ต้องการปิดประกาศห้อง

1. เข้าไปที่ https://www.propachill.com/hosting/listing

2. เลือกห้องที่คุณต้องการปิดประกาศ

3. กดปุ่ม "ปิดประกาศ"