ในกรณีที่ผู้เช่าทำสัญญาผ่าน Propachill และต้องการต่อสัญญาเมื่อครบอายุสัญญาเก่า

ขั้นตอนในการต่อสัญญา

1. ผู้เช่าแจ้งกับเจ้าของเพื่อตกลงในการต่ออายุสัญญาเช่า

2. แจ้ง Propachill เพื่อต่อสัญญาเช่า Line: @propachill

3. หากไม่มีการแจ้งเคลมจากเจ้าของห้องในสัญญาชุดเก่า ผู้เช่าจะได้รับค่าธรรมเนียมคืนเป็นมูลค่าสูงสุด 40% ของค่าธรรมเนียมในสัญญาชุดก่อน

4. ผู้เช่าจะสามารถนำค่าธรรมเนียมที่ได้รับคืนมาเป็นส่วนลดในการต่อสัญญาเช่าได้ โดยผู้เช่าจะยังได้รับผลประโยชน์เช่นเดิม